BNR Nieuwsradio: Hackbare gemeenteraadsverkiezingen en intransparantie daarvan

Vandaag was ik te gast bij BNR Nieuwsradio om in detail te praten over hoe fraudegevoelig de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest:

Na afloop schreven ze het volgende artikel:

De minister en de Kiesraad vinden dat het wel snor zit met de beveiliging van de verkiezingen; Ruwhof maakt korte metten met die lichtzinnige houding. De autoriteiten houden geen rekening met de hackbaarheid van Windows, bijvoorbeeld. Het feit dat er geen check wordt gedaan van de resultaten van de optelsoftware vindt hij een ‘kritisch’ gebrek in het proces, dat nooit zou mogen worden toegestaan. Als hiermee wordt geknoeid zal dit dus domweg niet worden ontdekt.

Ook heeft Ruwhof felle kritiek op het gebrek aan een testprocedure voor de optelsoftware en op het feit dat deze al acht jaar geen updates heeft gehad -standaardprocedure voor alle moderne software. De Kiesraad laat gemeenten zelfs weten dat zij ‘geen foutloze software kan garanderen’.

Het gevaar dat verkiezingen worden gehackt is reëel, zegt hij, wijzend naar de Russische activiteiten op dit gebied en naar problemen hiermee in Zuid-Amerika.In Duitsland wordt wel software ingezet om stemmen op te tellen, maar alleen om de resultaten van handmatige telling te checken. Een definitieve uitslag hoeft er daar pas na drie weken te zijn.

Ruwhof vindt het onbegrijpelijk dat in Nederland er al na enkele dagen (afhankelijk van de soort verkiezingen) een definitieve uitslag moet zijn. Hij pleit voor veranderingen in de Kieswet die gemeenten niet dwingen tot het gebruik van optelsoftware. Ook vindt hij dat processen verbaal van de stembureaus langer bewaard moeten worden (en gefotografeerd moeten mogen worden in plaats van overgeschreven) zodat burgers zelf de verkiezingsuitslag kunnen narekenen.

Eerste publiciteit over Ruwhofs onderzoek naar de kwetsbaarheid van de verkiezingen.

  1. Zijn (vrij korte en leesbare) rapport
  2. Korte samenvatting op zijn weblog
  3. Hoe een Colombiaanse hacker verkiezingen in negen landen naar zijn hand zette
  4. De Kieswet
  5. Processen verbaal referendum
  6. ‘Vertrouw ons nou maar’, boek van Herbert Blankesteijn over stemcomputers”

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in bnr nieuwsradio, critical infrastructure, e-voting, interview, podcast, radio. Bookmark the permalink.