Web Programmer’s Hacking Guide

Ongeveer 80% van de websites op het internet hebben beveiligingslekken. Men denkt over het algemeen dat de software die men schrijft, veilig is. Ik durf het tegengestelde te beweren. Waarom? Omdat programmeurs niet geleerd wordt om veilig te programmeren. Een opmerkelijke zaak. Iedere programmeur hoort veilig te programmeren. Daarom laat ik met dit artikel een aantal veel voorkomende beveiligingslekken zien en leg uit hoe je zulke lekken kunt voorkomen.

Lees alles verder in de Web Programmer’s_Hacking_Guide (pdf).

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in article, cross site scripting, PHP security, security audit, website. Bookmark the permalink.