Kassa: Het raadsel van de digitale inbraak bij Ticketmaster

Ticketmaster heeft alle wachtwoorden van klanten gereset, maar wil niet ingaan op wat er precies aan de hand is. Kassa nam daarom contact op met IT-deskundige Danny Mekić en mij en vroeg ons wat er aan de hand zou kunnen zijn:

Kassa vroeg Danny en mij wat je verder kan doen om je gegevens te beschermen tegen datalekken:

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in cyber crime, data leakage, identity theft, kassa, password, security advice, security vulnerability, tv, website security. Bookmark the permalink.