Interview door Financieel Dagblad over privacy

Het Financieel Dagblad heeft mij van de week geïnterviewd over privacy en dat stuk is vandaag te lezen in de krant en tevens ook online:

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in interview, privacy. Bookmark the permalink.