Foutief gebruik van de term ‘kwetsbaarheden’

Hopelijk draag ik met dit artikel iets bij aan het opbouwen van correcte vocabulair in de Nederlandse tak van informatiebeveiliging. Iets waar ik mij al lang en breed aan stoor is de term ‘kwetsbaarheden’.

Deze veelgebruikte term is echter geen correct Nederlands. Op de één of andere manier gebruikt bijna de gehele Nederlandse beveiligingsbranche deze term, waarschijnlijk door de veel gemaakte verkeerde vertaling van de Engelse term ‘vulnerabilities’. Een Google zoekopdracht op ‘kwetsbaarheden’ leert dat dit woord 103.000 keer voorkomt in Google’s database. Doordat iedereen deze fout maakt, wil dat nog niet zeggen dat het een correcte term is (geworden).

Kwetsbaar is een bijvoegelijk naamwoord. Kwetsbaarheid is echter een zelfstandig naamwoord, door de -heid toevoeging en heeft geen meervoud. De taalkundige term voor dit soort woorden is overigens singulare tantum (altijd enkelvoud), en in dit geval drukt dit woord een toestand uit. Zelfredzaamheid is een vergelijkbaar woord – het zelfredzaam zijn, en daarvan is evident dat een meervoud ridicuul is: zelfredzaamheden.

‘Vulnerabilities’ is het beste te vertalen met ‘zwakke plekken’ of ‘kwetsbare punten’.

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in jargon, security. Bookmark the permalink.