Kassa: Bescherm je identiteit online

Tv-programma Kassa vroeg me hoe ik zelf mijn identiteit online bescherm en wat voor tips ik voor anderen heb:

About Sijmen Ruwhof

Independent IT Security Researcher / Ethical Hacker
This entry was posted in interview, privacy, tv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.